Actuele thema's

Merhelden: de passie komt vanbinnenuit!

Medewerkers, leveranciers en klanten zijn de Merkhelden van uw bedrijf. Zij ontlenen trots en vertrouwen aan het merk en imago van uw bedrijf. Voor continuïteit en verdere economische groei is het belangrijk dat uw bedrijfsimago duurzaam en authentiek is en zich steeds vernieuwt. Geen hype! Een duurzaam en authentiek bedrijfsimago wordt verankerd door de bedrijfsidentiteit. Uw medewerkers, leveranciers en klanten leveren daaraan een bijdrage. De bedrijfsidentiteit kenmerkt zich door de samenhang van de interne communicatie, de symbolen en het gedrag, zichtbaar wordend in de persoonlijkheid van uw bedrijf:

 

Persoonlijkheid

De persoonlijkheid van het bedrijf vormt het middelpunt van uw bedrijfsidentiteit en bestaat uit de missie, kernwaarden en specialismen van uw bedrijf die u via kernboodschappen uitdraagt naar de doelgroepen. Communicatie, symbolen en gedrag geven vanuit de persoonlijkheid op verschillende manieren via het imago uiting aan uw bedrijfsidentiteit naar de buitenwereld. 

Communicatie

De communicatie zorgt ervoor dat de persoonlijkheid van uw bedrijf wordt uitgedragen. Door communicatie worden de kernboodschappen van uw bedrijf overgebracht naar de doelgroep. Deze doelgroep is breder dan alleen de klanten. Ontvangst van de kernboodschap is net zo belangrijk voor leveranciers en (potentiele) medewerkers. Zij zijn de ambassadeurs van uw bedrijf en daarmee wandelende reclamezuilen. Voor medewerkers is het bovendien een bevestiging waarvoor ze het doen en een inspiratie dat ze er toedoen. Alles onder de voorwaarde dat de boodschap van het bedrijf in lijn is met het gedrag en de symbolen van het bedrijf. 

 

Symbolen

De symboliek bestaat onder meer uit de huisstijl, het logo, de website, de verhalen van eerdere successen en van gelauwerde leiders van het bedrijf. Door een sterke symboliek kan een bedrijf zich op een duurzame wijze onderscheiden van de concurrentie, mits deze authentiek c.q. in lijn is met het gedrag en de kernboodschap van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de verhalen rond de ontstaansgeschiedenis en Merkhelden Steve Jobs en John Sculley van Apple. Denk daarbij aan de betrouwbaarheid die huisstijl en logo ademen en de wijze waarop de producten van Apple in de Apple Store worden gepresenteerd en verpakt.

 

Gedrag

Het gedrag bestaat uit de dagelijkse handelingen van uw bedrijf. Hoe gaat uw bedrijf om met zijn Merkhelden; de klanten, leveranciers en medewerkers?

De klant als Merkheld.Uw klant creëert voor zichzelf waarde door die producten en diensten aan te schaffen/te gebruiken waar hij/zij een goed gevoel bij heeft, omdat dat past bij de levensstijl en -overtuigingen. Uw marketingconcept speelt daaropin. Uw klant associeert zich daar graag mee. Op die manier wordt het imago van uw bedrijf gevormd. De klant krijgt een goed gevoel als die bijvoorbeeld heerlijke chocolade eet die op een eerlijke manier is geproduceerd (Tony Chocolonely). Daarmee heeft dat bedrijf in het sociale netwerk van de klant een positieve uitstraling én bevredigt de klant in dit geval tegelijkertijd de basisbehoefte rechtvaardigheid.

De leverancier als Merkheld.  Leveranciers zijn trots dat ze aan uw bedrijf mogen leveren en delen dat met (potentiële) klanten. Zij zijn voor uw bedrijf ook een Merkheld. Zij weten immers goed aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen. Levering van kwaliteit komt dan weer ten goede aan hun imago en de uitingen daarvan. 

De medewerker als MerkheldMedewerkers vormen het vloeibare goud van uw bedrijf. Kent u de unieke talenten van uw medewerkers en weet u deze op passende wijze in te zetten? Wanneer uw medewerkers namelijk werk opgedragen krijgen dat past bij hun talenten c.q. zorgt voor de verwezenlijking van hun basisbehoeften, dan kunt u als hun werkgever rekenen op intrinsiek gemotiveerde medewerkers die trots zijn op zichzelf én op uw bedrijf. Dit komt tot uiting in het gedrag op de werkplek en in hun rol als ambassadeur van uw bedrijf via onder meer hun netwerken en sociale media.

 

Back to Top