Actuele thema's

“Evolutief werken: luisteren naar/begrijpen van de toekomstige organisatie.”

Problemen en vragen zullen in de steeds complexer en turbulenter worden maatschappij zich niet zo vaak meer herhalen. Elk van hen wordt meer en meer uniek. Dat vraagt ter oplossing ook steeds vaker om een unieke combinatie van deskundigheden en ervaringen. Het werk wordt daardoor in netwerkstructuren meer opgavegericht georganiseerd. De levensduur van werk- of projectgroepen in de netwerkstructuur wordt dan bepaald door de tijd die nodig is het vraagstuk of probleem op te lossen. Wij bevorderen met onze ondersteuning en advisering het opgavegericht werken in netwerkstructuren. Dat wordt immers de nieuwe organisatiestructuur; een netwerkstructuur die zich rond opgaven vormt en bij realisatie weer uiteenvalt. Deze manier van samenwerken in steeds wisselende verbanden vraagt wendbaarheid van medewerkers. Medewerkers die hun expertise in de breedte verder uitbreiden en ontwikkelen in plaats van zich meer en meer in detail te specialiseren. Wij stimuleren leidinggevenden en medewerkers maatschappelijke trends te spotten en deze om te zetten naar innovatiebehoeften van de verschillende samenwerkingsverbanden binnen en buiten de organisatie waarin ze werken. Dat vraag van hen politieke, bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, naast het steeds actualiseren en verbreden van professionaliteit en vakbekwaamheid.

Back to Top