Actuele thema's

“Optimaal presteren vanuit basisbehoeften en talent.”

Openhartig leiderschap en vitalisering van het sociaal kapitaal in de maatschappij en binnen organisaties (zie boven), vraagt van organisaties een andere visie op inzet en ontwikkeling van het personeel. Een visie die uitgaat van de leefwereld van gedreven, authentieke mensen waar vakmanschap en professionaliteit voorop staan. Staf en management zijn binnen deze organisaties ondersteunend. De voornaamste taak van het management is het geven van inhoud aan een creatief matchingsproces van basisbehoefte, talent en prestatiegedrag van medewerkers enerzijds, met het creëren van meerwaarde voor de organisatie anderzijds. Devilee Management Consultancy ontwikkelt samen met u een op uw organisatie toegesneden Holistic Human Approach-visie en –koers met bijpassende tools.

Back to Top