Actuele thema's

“Benut én combineer talent uit buurten en wijken met talenten binnen instituties.”

Met de Bifocale© aanpak brengen we in onze participatiemaatschappij bestuurders en professionals van lokale overheden, zorginstellingen, bedrijfsleven e.d. samen met burgers c.q. burgerinitiatieven voor het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke projecten binnen zowel het fysieke als het sociale domein. We brengen op deze manier diversiteit aan talenten uit verschillende belevingswerelden en culturen samen. Daarbij wordt er vanuit intrinsieke motivatie, in wisselende samenstellingen, opgavegericht gewerkt aan de realisatie van uiteenlopende opgaven. Daarbij wordt de leefwereld van burgers leidend voor de wijze waarop lokale overheden, zorginstellingen en bedrijfsleven zich organiseren.

Back to Top