Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk binnen de Rijksoverheid, gemeentelijke overheid, woningbouwcorporaties en waterschappen. Met kennis van zaken weet Devilee Management Consultancy de juiste toon te treffen binnen deze organisaties als het gaat om het oplossen van vraagstukken met betrekking tot organisatieontwikkeling en - verandering, herstructurering, ontwikkeling/implementatie van strategisch HR beleid, strategische personeelsplanning, personeelsontwikkeling en cultuurverandering.

Coöperatieve ParkeerService U.A.

Verandermanager met betrekking tot herstructurering en cultuurverandering

Historisch Centrum Overijssel
Verandermanager

Gemeente Hengelo
Onderhoud functiegebouw

Waterschap Vechtstromen
Verandermanager Wendbaarheid en SPP

Gemeente Lansingerland
Optimalisatie vergaderstructuur gemeenteraad

Gemeente Heerde
Teamleider a.i. team Bedrijfsadvisering en –ondersteuning

Servicepunt 71 Leiden
Verandermanager samenwerkende gemeenten Leidse Regio

Woningstichting Ons Doel te Leiden
Advisering over en begeleiding van het organisatieontwikkelingstraject

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Begeleiding reorganisatie en professionalisering afdeling P&O

Gemeente Amsterdam/Dienst ICT
Ontwerpen nieuw IT proof functiehuis.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ontwikkelen en invoeren Strategische Personeelsplanning

Gemeente Enschede
Maatwerk functiewaarderingssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd

Gemeente Raalte
Strategische beleidskader HRM / instrumenten HRM ontwikkeld en geïmplementeerd

Gemeente Teylingen
Strategische beleidskader HRM / instrumenten HRM ontwikkeld en geïmplementeerd

Gemeente Hengelo
Maatwerk functiewaarderingssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Onderzoek naar de kwaliteit van het VNG strategisch personeelsbeleid uitgevoerd en verbeteringen voorgesteld

Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel
Bedrijfsplan ontwikkeld

Gemeente Amsterdam Zuidoost
Trainingen klantgericht werken ontwikkeld en uitgevoerd

Woningbouwcorporatie Portaal
Trainingen integriteit ontwikkeld en uitgevoerd

Gemeente Heerde
Strategische beleidskader HRM / instrumenten HRM ontwikkeld en geïmplementeerd

Back to Top