Actuele thema's

Devilee Management Consultancy begeleidt en adviseert organisaties die in transitie zijn naar andere vormen van werken en samenwerken. Met de Bifocale®-aanpak worden daarbij tijdens het transitieproces in veel gevallen verbonden partijen, het bedrijfsleven, instellingen voor zorg en burgerinitiatieven betrokken. Voor het begeleiden van deze transitieprocessen zet Devilee Management Consultancy brede verander- en organisatiekundige expertise in binnen het sociale domein, de kunstensector, het onderwijs en de lokale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies).

Back to Top